Forside Information Bestilling Kontakt os Kort over markedspladsen Salgsbetingelser Album Lions Club Lystrup

Hvad er en Lions Club?

En Lions Club er bygget op ganske som alle andre foreninger med et antal medlemmer, og Lions Club Lystrup er en ”mande-klub” med ca. 30 medlemmer. Der er en valgt bestyrelse, udvalg m.m. Der er møde én gang om måneden. Det finder altid sted den anden torsdag i måneden, hvor der indledes med et møde på ca. 1 ½ time, og derefter er der spisning med efterfølgende hyggeligt samvær. Lions Club Lystrup holder sine møder i Elsted Sognegård i Lystrup.

Lions bygger på at arbejde humanitært i et fællesskab, hvor det enkelte medlem bruger af sin fritid og sine evner til at hjælpe, hvor der er behov. Det gælder både i Danmark og i udlandet.


Hvordan finder Lions Club sine medlemmer?

Ingen kan melde sig ind i Lions Club. Nye medlemmer bliver opfordret til at melde sig ind. Vi vil gerne sikre, at vi får aktive medlemmer, som er indstillet på at bruge tid og kræfter på at hjælpe andre. Og vore medlemmer bor ikke nødvendigvis i Lystrup. Og du er naturligvis velkommen til uforpligtende at skrive til os, dersom du er interesseret i at blive medlem.


Hvad laver Lions Club Lystrup?

Vi arbejder med indtægtsgivende aktiviteter, hvor vi i mere end 20 år har deltaget i arbejdet med Århus Kræmmermarked, som hvert år – dog med undtagelse af 2009, hvor Tangkrogen blev lagt om – er blevet afholdt i Kristi Himmelfartsdagene i Tangkrogen, og vi har nu siden 2007 stået for Lions Bagagerumsmarked på Ingerslevs Boulevard. Tidligere arrangerede vi sammen med Lions Club Århus Marselisborg Jul i Gammelby, som blev afholdt hver år i Den Gamle By – et arrangement som Den Gamle By nu selv viderefører med stor success.

Vi skal naturligvis også fordele de penge, som vi får i kassen. Derfor har vi udvalg for ungdomsudveksling (Youth Exchange), udvalg for internationale projekter og et socialudvalg som ud over bestyrelsen arbejder med at fordele de penge, som vi får i aktivitetskassen.


Hvad koster det at være med i Lions Club Lystrup?

Hvert medlem betaler kr. 600,00 pr. halvår i kontingent, og dertil kommer naturligvis også udgifter til mad og drikkevarer i forbindelse med de månedlige møder.


Hvordan fungerer økonomien i Lions Club Lystrup?

Når vi fortæller, at overskuddet fra Lions Bagagerumsmarked går ubeskåret til humanitære eller sociale formål, så er det korrekt.

Lions Club Lystrup har 2 pengekasser:

Aktivitetskassen, hvor overskuddet fra bagagerumsmarkedet samt andre aktiviteter opbevares, indtil de udbetales til humanitære eller sociale formål efter klubbens bestemmelse.

Klubkassen, som betaler klubbens administration. Pengene heri kommer fra de 30 medlemmers kontingent ( 2 x kr. 600,00 pr. år pr. medlem). Al administration samt driften af Lions Danmarks kontor i Hillerød og det internationale kontor i Oak Brook i USA betales udelukkende af klubkasserne og tages dermed alene af medlemmernes kontingenter.


Hvor findes der mere information om Lions Club?

Du finder flere oplysninger om Lions Club Lystrup på www.lions-lystrup.dk og om Lions generelt på www.lions.dk


Hvordan kontakter jeg Lions Club Lystrup og/eller Lions Bagagerumsmarked?

Du kan kontakte os via hjemmesiderne, eller du kan skrive til os på følgende adresse

Lions Club Lystrup
Rokhøj 6
8520 Lystrup

Vi kan ikke kontaktes pr. telefon.
Hvert medlem